Fix alignment

Merged Natasha Pavlovikj requested to merge try_2 into master

Fix alignment

Merge request reports